Roinn na Gaeilge, Meánscoil San Dominic, Baile Thormaid, BÁC 10

Deireann an seanfhocal ‘Beatha teanga í a labhairt’. Is é seo mána Mheánscoil San Dominic. Is cuid lárnach de shaol na scoile í an Ghaeilge. Leagtar béim mhór ar labhairt na Gaeilge taobh istigh agus taobh amuigh den seomra ranga . Tá deis ag daltaí freastail ar raon leathan imeachtaí éagsúla cosúil le díospóireachtaí, an Club Gaelach agus Campa Samhraidh i rith mhí an Mheithimh gach bliain. Tugtar deis do na cailíní feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus iad ag baint triail as rudaí nua ar nós damhsa ghaelaigh, ealaíne, cócaireachta agus thuras Gaeltachta.

Tá scéim deontais sa scoil freisin a thugann seans do dhaltaí freastail ar chúrsa Gaeltachta i rith na leathanta saoire agus cuirtear ranganna breise ar fáil do dhaltaí triú agus seú bliana.

Is iomaí rudaí a bhíonn ar siúl i rith na bliana a chuireann an Ghaeilge chun cinn i Meánscoil San Dominic. Tá míle fáilte roimh gach aon duine!!!

________________________________________________________________________

Irish is an integral part of life in St. Dominic’s Secondary School. A large emphasis is placed on Irish both inside and outside the Irish classroom and students are offered the opportunity to participate in a wide range of activities such as debates, the Irish Club and our annual summer camp that is held every June. Students can try new things such as Irish dancing, art, cooking and a trip to the Gaeltacht while making new friends and improving their Irish.

The school also has a scholarship scheme which invites students apply for the opportunity to attend an Irish Language course during the summer holidays. Extra classes are also offered to students in 3rd and 6th Year which offer great support and encourage students to achieve the best results possible in their exams.

There are many activities happening in school that promote the Irish language in St. Dominic’s and everyone is welcome to take part!